Behandellocatie voor laagcomplexe ingrepen

In Noordwest Foreest Kliniek vinden ingrepen plaats van de specialismes chirurgie, orthopedie en plastische chirurgie. Patiënten worden in een prettige, moderne en veilige omgeving geopereerd door hun eigen arts. Orthopedisch chirurg Winand Pluymakers vertelt er meer over.

‘We zijn heel blij dat Noordwest samen met Centrum Oosterwal gelukt is deze locatie draaiende te krijgen. Op de hoofdlocaties van Noordwest vinden veel dringende en complexe operaties plaats. Deze operaties hebben voorrang op de planbare operaties waarbij patiënten minder levensbedreigende aandoeningen hebben. Om de groeiende wachtlijst voor planbare zorg op te lossen zijn we op zoek gegaan naar een alternatieve locatie. Omdat Centrum Oosterwal 2 uitstekende operatiekamers tot haar beschikking heeft, hebben we het met elkaar mogelijk gemaakt om de zorg hier uit te breiden met chirurgische, orthopedische en plastische ingrepen onder begeleiding van de anesthesioloog.’

Snel naar huis
‘Het is ook mogelijk om patiënten voor een nacht op te nemen. Deze short stay-faciliteit (nachtverblijf) was een grote wens van de orthopedisch chirurgen. Voor een deel van de zorg die vroeger in het ziekenhuis geleverd werd, zoals het plaatsen van een totale heupprothese of een liesbreukcorrectie, kunnen patiënten nu terecht in Foreest Kliniek. Vroeger moesten mensen na zo’n ingreep enkele dagen worden opgenomen, maar tegenwoordig kan de patiënt na 1 nachtje, of soms zelfs op de dag van de operatie, na een goede voorbereiding al naar huis.’

Kleinschalig
‘Foreest Kliniek is een prettige en kleinschalige omgeving waar patiënten gastvrij ontvangen worden. De patiënten die in deze locatie worden geopereerd zijn in goede conditie. Het zijn gezonde mensen die weinig of geen medicatie gebruiken, maar die een aandoening hebben die beperkend is voor hun kwaliteit van leven. Zo worden ze ook benaderd. We merken dat patiënten dat erg fijn vinden. Ze kunnen zich optrekken aan de andere patiënten op de afdeling die vaak een vergelijkbare ingreep hebben gehad. Iedereen is gemotiveerd om zo snel mogelijk weer naar huis te gaan. Alle faciliteiten die nodig zijn om hoogwaardige zorg te leveren zijn op deze locatie aanwezig en we zijn er trots op dat we dit met alle betrokken disciplines hebben kunnen realiseren.’

Eigen arts
‘Mensen die in aanmerking komen voor een ingreep in Foreest Kliniek krijgen snel te horen wanneer ze geopereerd worden. Zo weten ze waar ze aan toe zijn. Dat vinden we ook belangrijk, want wij hebben als Noordwest een verantwoordelijkheid naar de patiënten in onze regio. Die moeten binnen een bepaalde tijd bij ons terecht kunnen. Patiënten worden geopereerd door hun eigen arts en een gespecialiseerd team van ervaren OK-assistenten, anesthesiologen en verpleegkundigen. De patiënten weten waar, wanneer en door wie ze geopereerd worden en dat ze dezelfde of de volgende dag weer naar huis kunnen. De reacties die we terugkrijgen zijn heel positief, mensen vinden het een hele prettige sfeer en omgeving. En ze zijn vooral heel blij dat ze snel geholpen zijn. Die positieve instelling draagt ook bij aan een sneller herstel.’